Projecten

Governance

 • Evaluatie en toekomstig ontwerp governance hoger onderwijsinstelling. Opdracht van de raad van toezicht.
 • Strategic scenarios legal professional service firm. Opdracht van de raad van bestuur.
 • Zelfevaluatie raad van commissarissen van een woningcorporatie, rapportage en leiden van de bespreking. Opdracht van de raad van commissarissen.
 • Strategische opties voor een technologie/kennisorganisatie. Opdracht van de groot-aandeelhouders.
 • Evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht van een zorginstelling. Opdracht van de raad van toezicht.
 • Evaluatie en toekomst governance regionale ontwikkelingsmaatschappij. Opdracht van de raad van commissarissen.
 • Evaluatie raad van toezicht MBO-instelling. Opdracht van de raad van toezicht.
 • Second opinion op aandeelhouderschap en governance van een public-private partnership. Opdracht van gedeputeerde staten.

Strategie

 • Strategische scenario’s en organisatorische positonering van een deel van een universitaire faculteit. Opdracht van de decaan van de faculteit.
 • Strategisch meerjarenplan voor een provincie. Opdracht van het college van gedeputeerde staten.
 • Strategische planvorming divisie van een Universitair Medisch Centrum. Opdracht van het divisiebestuur.
 • Strategische planvorming van een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Opdracht van de raad van bestuur.
 • Ontwikkeling strategie van een woningcorporatie. Opdracht van de raad van bestuur.
 • Strategische koersbepaling van een middelgrote zorgaanbieder. Opdracht van aandeelhouders/eigenaren.

 Samenwerking

 • Analyse en verbetering bestuurlijk-ambtelijke samenwerking in een gemeentelijke organisatie. opdracht van het college van burgemeester en wethouders.
 • Verbetering bestuurlijk effectiviteit lokaal bestuur. Opdracht van het dagelijks bestuur.
 • Onderzoek en ontwikkeling toekomstperspectieven voor zelfstandig voortbestaan dan wel gemeentelijke fusie. Opdracht van provincie en gemeente gezamenlijk.
 • Onderzoek naar en ontwikkeling van de organisatorische structuur en werking van een VO-organisatie. opdracht van de raad van bestuur en de raad van toezicht.
 • Analyse en verbetering van de post-fusie samenwerking in een ziekenhuis (locatievraagstukken, samenwerking raad van bestuur en medisch specialisten). Opdracht van de raad van bestuur.
 • Evaluatie van samenwerking in het kader van zinnige zorg tussen een zorgaanbieder en zorgverzekeraars. Opdracht van de raad van commissarissen.
 • Collectieve ambities van een samenwerkingsverband op het gebied van Artificial Intelligence. Opdracht van het bestuur.

Presentaties

 • Toezicht in non-profitorganisaties (Rijksacademie voor financiën, economie en bedrijfsvoering)
 • Boardroomdynamics in non-profitorganisaties (Rijksacademie voor financiën, economie en bedrijfsvoering)
 • Strategische risico’s in non-profit governance (Erasmus School of Accountance & Assurance)
 • Samenwerking in netwerken in grote steden (Metropool XV NSOB)
 • The future of governance in higher education (University Governance in the 21st Century)
 • Verbinden van waarden (jaarcongres VTOI – VTK)
 • Governance in de toekomst (Regionale publieke omroep)
 • Toekomst van een beroepsvereniging (NVP)