Over ons

Camps & Company helpt organisaties sinds 1999 met strategie, innovatie en governance.

Wij werken samen met een netwerk van zelfstandige adviseurs en organisaties waaronder Berenschot. Onze ervaring beslaat veertig jaar van werkvloer tot bestuurskamer.

Theo Camps

Prof dr Theo Camps (1955) studeerde Bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit). In 1995 promoveerde hij aan de Universiteit Twente op het proefschrift ‘Het besloten concilie der deskundigen’, een studie naar de relatie tussen strategische besluitvorming en bestuurlijke informatievoorziening in universiteiten. Theo Camps was van 2003 tot 2017 directievoorzitter van de Berenschot Groep BV, een managementconsultancy bedrijf dat in 1938 is opgericht en is uitgegroeid tot het grootste onafhankelijke brede bureau in Nederland. Als adviseur is hij voornamelijk actief op het gebied van Strategy, Innovation and Governance. Theo Camps heeft in de periode 2014-2017 als co-voorzitter de commissie Governance van de Rabobank geleid; het herontwerp van de inrichting en werking van de governance van de bank resulteerde in een fusie van alle zelfstandige Rabobanken en Rabobank Nederland in 2016.

De heer Camps was van 1999 tot 2023 als hoogleraar Organisatiekunde en Bestuurskunde verbonden aan Tias, school for business and Society van Tilburg University. In 2011 en 2012 verbleef hij in Boston en was als gasthoogleraar verbonden aan de Kennedy School van Harvard University. Van 2012 tot 2017 is zijn leeropdracht uitgebreid met de Vanderkruijs leerstoel gericht op leiderschap in maatschappelijke ondernemingen.
In het voorjaar van 2023 nam hij afscheid van zijn leerstoel met een rede getiteld ‘Intentie en Impact: Lange termijn waardecreatie, korte termijn resultaatbeoordeling’ (digitaal beschikbaar
https://research.tilburguniversity.edu/nl/publications/7fb68ab9-2867-4513-b849-cc950dba28fa)

Als voorzitter van de Raad van Commissarissen/toezicht was en is hij actief in verschillende organisaties, waaronder Rabobank pensioenfonds, ARN BV, KRO-NCRV, stichting KANS Fonds, Kuiper Bouw en 0ntwikkeling, Cadmus Consultancy Group.

In 2008 verschenen de boeken ‘Grond voor samenwerking’ en ‘Managers zijn struisvogels. In 2011 (co-)publiceerde hij ‘Passend Leiderschap’ en ‘En dan ben je burgemeester’. In 2012 verscheen ‘Dansende leiders op de punt van een naald’, over leiderschap in maatschappelijke ondernemingen. Zijn onderzoekactiviteiten vanuit het GovernanceLab van Tias hebben betrekking op netwerk-governance en nieuwe organisatievormen. De rol en betekenis van professioneel leiderschap en leiderschap door professionals nemen daarbij een belangrijke plaats in. Als Academic Director was hij jarenlang verantwoordelijk voor de leergang Strategy, Innovation, Governance van Tias. Een joint-program van Tias en de Kennedy School van Harvard University. de laatste jaren staat het onderwerp ‘social profit’ – maatschappelijke winst en waarde – centraal in zijn onderzoek en ontwikkelactiviteiten. Uitvoering vindt plaats tezamen met collega’s in bureau Whise en het GovernanceLab van Tias.

 

Maryan Schrover

Maryan Schrover studeerde Engelse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Nijmegen (Radboud Universiteit). Vervolgens heeft haar belangstelling voor kunst en cultuur haar gebracht bij Museum Het Valkhof. Hier heeft ze bijgedragen aan tientallen educatieve projecten, tentoonstellingen, excursies en publicaties. Daarnaast is zij vice-voorzitter van Vereniging ‘Vrienden van Museum Het Valkhof’ te Nijmegen.

Op het gebied van innovatie heeft drs. Maryan Schrover gewerkt aan leerstofontwikkeling voor hoogbegaafde kinderen middels het door Wolters Kluwer uitgegeven blad Vooruit. Hier heeft ze structureel bijgedragen aan creatieve lessen die in het basisonderwijs gebruikt kunnen worden voor kinderen die toe zijn aan meer dan de reguliere leerstof.